I NAGRODA W KONKURSIE – CENTRUM MŁAWY

I Nagroda w konkursie na zagospodarowanie centrum Mławy (2015)

http://www.a-ronet.pl/index.php?mod=nagroda&n_id=4103