Cena projektu ogrodu – wybór projektanta

WYBÓR PROJEKTANTA – ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

Właściwy wybór architekta krajobrazu do zaprojektowania ogrodu jestKopia k2_small_1 równie ważny jak wybór dobrego architekta przy projekcie domu. Modelowym rozwiązaniem byłaby ścisła współpraca architekta i architekta krajobrazu już na etapie wstępnym – określenie lokalizacji budynku i charakteru samej architektury. Dobrze zaprojektowany ogród powinien stanowić „przedłużenie” domu i bezpośrednie powiązanie funkcji budynku z terenem wokół.

Praca architekta krajobrazu nad projektem ogrodu nie ogranicza się tylko do narysowania rzutu. Jest to proces bardziej skomplikowany. Zaczyna się wnikliwą analizą terenu działki przeznaczonej na ogród, analizą powiązań z otaczającym krajobrazem, uwzględnieniem wymagań inwestora oraz uwarunkowań prawnych wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wreszcie opracowania koncepcji zagospodarowania i projektu wykonawczego. Kolejny etap powstawania ogrodu to wybór firmy wykonawczej i nadzory autorskie.

Aby projekt był oryginalny, spełniał oczekiwania, uwzględniał styl życia inwestora nie warto inwestować w „projekt gotowy”. Ogród jest projektowany dla konkretnego odbiorcy, ściśle związany z konkretnym miejscem, jego charakterem, regionem – bardzo ciężko byłoby zaadaptować ten sam projekt na Podhalu, Pomorzu czy Podlasiu. Ponadto ogród w dużej mierze składa się z roślin a one maja swoje wymagania glebowe, lokalizacyjne i klimatyczne.

alt33_small1

Najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie niezależnego projektanta. Daje to szanse na wykonania projektu odpowiadającego naszym oczekiwaniom i wyboru firmy wykonawczej, która jest w stanie w 100% zrealizować ten projekt. Unikamy w ten sposób sytuacji gdy to firma wykonawcza projektuje pod swoje możliwości realizacyjne. Ponadto projektant w ramach nadzorów autorskich pomoże nam w sposób bezstronny ocenić jakość wykonanych prac i ich zgodność z projektem.

Dobry projekt pozwala też dokładnie określić koszty realizacji ogrodu umożliwiając np. etapowanie inwestycji i rozłożenie prac na kilka sezonów.

architekt krajobrazu J.B.