Zakres prac projektowych a cena projektu ogrodu

Wykonanie profesjonalnego projektu ogrodu przebiega w kilku etapach, poprzedzonych działaniami przedprojektowymi jak zebranie materiałów wyjściowych, ustalenia z inwestorem, inwentaryzacja fotograficzna i dendrologiczna działki.

Wariant1_small1Pierwszy, bardzo istotny etap stanowi KONCEPCJA. Zwykle wykonywane są wstępne szkice w kilku wariantach przedstawiane inwestorowi. Następnie wybrany wariant jest uszczegóławiany – rysuje się rzut, przekroje terenowe we właściwej skali. Ponadto na życzenie mogą być wykonane wizualizacje lub animacja ilustrująca przyjęte rozwiązania.moko8_small1

Kolejny etap stanowi PROJEKT WYKONAWCZY – rysunki techniczne wyjaśniające szczegółowo zastosowane rozwiązania, technologię, dobory materiałów budowlanych oraz nasadzeń roślinnych. Standardowo wykonywane są rzuty oraz przekroje w skalach szczegółowych pozwalające wykonawcy zrealizować projekt.

.Uzupełnienie rysunków stanowi opis techniczny zawierający opis technologii, dobór gatunkowy i specyfikację materiału roślinnego, dobór materiałów budowlanych, oraz na życzenie klienta, kosztorys inwestorski.

przekroje_200_B1-small1Koszty projektu w dużej mierze wynikają z prowadzonego zakresu prac oraz powierzchni terenu objętego projektem.Oczywiście jednostkowy koszt projektu metra kwadratowego ogrodu o powierzchni 1ha będzie o wiele niższy niż małego patio lub tarasu. W obu przypadkach jednak zakres będzie obejmował koncepcję, projekty wykonawcze, opis techniczny z przedmiarami robót.

Praca projektanta nie kończy się na wykonaniu samej dokumentacji projektowej. Architekt krajobrazu może uczestniczyć w wyborze wykonawcy a także sprawuje nadzory autorskie nad realizacją projektu.

architekt krajobrazu J.B.