Ogród Japoński

Ogród Japoński w Parku Śląskim

Ogród Japoński w Parku Śląskim w Chorzowie

Inwestor: Park Śląski S.A.

Zespół autorski: E. Myjak Sokołowska, J. Botwina, S. Botwina M. Szaruga, M. Kozyra
Powierzchnia: ok 1ha
Koncepcja: 2014
Projekt budowlany i wykonawczy: 2016

Realizacja: 2021

Wyróżnienie – Park w Jankowicach

Park w Jankowicach

Wyróżnienie w konkursie architektoniczno – urbanistycznym SARP Katowice 2016