OGRÓD JAPOŃSKI

Projekt ogrodu japońskiego w WPKiW w Chorzowie wykonany we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW
Zespół autorski:  E. Myjak Sokołowska, J.Botwina, M.Szaruga, M.Kozyra
Powierzchnia: ok 1ha
Koncepcja: 2014
Projekt budowlany: 2016

Rewitalizacja istniejącego ogrodu japońskiego zrealizowanego częściowo wg proj prof. Bartmana w latach 60-tych. Nowy projekt zakłada budowę kaskady wodnej z tarasem widokowym, strumienia, stawów a także uzupełnienia kompozycji roślinnej.

Autorom prezentowanej koncepcji zależało na wykreowaniu miejsca o niepowtarzalnym nastroju, który będzie się kojarzył nie tylko z historycznymi ogrodami japońskimi ale także z współczesnymi nurtami tej sztuki. Ważnym też aspektem dla projektantów było wyjątkowe potraktowanie miejsca lokalizacji ogrodu, jego historii z wszelkimi uwarunkowaniami przyrodniczymi i technicznymi oraz nawiązanie do autorskiej wizji ogrodu prof. E.Bartmana. W projektowanej koncepcji został zachowany historyczny układ funkcjonalno – przestrzenny. Jednakże uwzględniając przyszłe potrzeby, autorzy projektują w drugim etapie rozbudowę ogrodu japońskiego w kierunku południowo – zachodnim. Wiąże się to z proponowaną przyszłą lokalizacją obiektu architektonicznego – pawilonu japońskiego, w którym przewiduje się funkcje jak gastronomiczne m.in. herbaciarnię, wystawiennicze, socjalne (toalety), informacyjne (punkt sprzedaży biletów) oraz inne formy krzewienia kultury japońskiej.