II nagroda w konkursie na zagospodarowanie Cypla i Portu Czerniakowskiego w Warszawie

II Nagroda w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie Cypla i Portu Czerniakowskiego w Warszawie (2010)

AUTORZY: Jakub Botwina
Zespół autorski: Danuta Barańska, Jakub Botwina, Elżbieta Myjak-Sokołowska, Ewa Szadkowska, Michał Szaruga, Agata Soroka-Brzezińska
Zespół autorski: Stanisław Rutkowski, Magdalena Smoczyńska

Opinia Komisji Konkursowej

Praca proponuje klarowne urbanistycznie rozłożenie programu funkcjonalnego dla obszaru objętego Konkursem. Stosowna do miejsca, lapidarna struktura zabudowy wykorzystuje powierzchnie zieleni jako element kształtowania krajobrazu miejskiego. Zaproponowana koncepcja zabudowy podkreślona została akcentami urbanistycznymi rozlokowanymi w kluczowych dla tego terenu miejscach.

port Czerniakowski
Port Czerniakowski

Wyniki – CZYLI O KONKURSIE NA OBSZAR PORTU I CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE