II NAGRODA Park Pole Mokotowskie 2018

II NAGRODA W KONKURSIE SARP 2018

Konkurs na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie

Zespół autorski
Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga, Ewa Zaraś


Nagrodę otrzymaliśmy za czytelną strukturę przestrzenną, podział na strefy funkcjonalne oraz artykulację wnętrz parkowych opartych o klasyczne zasady kształtowania układu parkowego. Zaprojektowany układ wodny tworzy spójną kompozycyjną i przyrodniczą całość. Układ ciągów pieszych i rowerowych cechuje czytelność i prostota rozwiązania. Zastrzeżenia budzą proponowane rozwiązania architektoniczne i detalu parkowego oraz rozwiązanie stref wejściowych do parku.

Pole Mokotowskie