OGRODY NA DACHU – Harmony Office Centre

OGRODY NA DACHU – Harmony Office Centre

Inwestor:HOC Sp. z o. o.
Projekt:2001-2003
Realizacja:2006-2007
Autorzy:architektura: Grupa 5 Architekci
architektura krajobrazu (koncepcja, projekt budowlany) J. Botwina, J.Olizar, M. Suchocka

Projektowane dziedzińce znajdują się w Budynku Harmony office Centre zlokalizowanym we wschodniej części prestiżowego osiedla Eko-Park sąsiadującego z warszawskim parkiem Pole Mokotowskie. Autorem biurowca jest warszawska pracownia Grupa 5 Architekci. Projekt architektoniczny zakładał rozbicie dużej bryły budynku na trzy mniejsze części zorientowane równolegle w kierunku wschód-zachód. Takie rozwiązanie pozwoliło na stworzenie wspólnego dużego holu na parterze i dwóch tarasów z układami wodnymi i roślinnością na pierwszej kondygnacji, pomiędzy prostopadłościennymi bryłami budynku.

Dziedziniec I

Nadrzędna idea przeciwstawności obowiązująca w architekturze budynku ma także odzwierciedlenie w projekcie samych dziedzińców. Dziedziniec północny przecina „rzeka” – nawiązujący formą do otaczającej architektury a symbolizujący naturalny ciek wodny. Zaprojektowano tu punktowo jednorodne gatunkowo drzewa charakteryzujące się ażurowymi i świetlistymi koronami oraz ciekawą architekturą pokroju w stanie bezlistnym. Dodatkowo na niewielkich powierzchniach wprowadzono roślinność okrywową. Całość ma ascetyczny charakter przywodząc na myśl tradycję ogrodów dalekiego wschodu.

Dziedziniec II

Drugi z dziedzińców – południowy, stanowi natomiast „wyspę” gdzie nawierzchnia oraz roślinność skoncentrowana została w centrum i otoczona wokół kanałem wodnym. Układ dróg i placu nawiązuje kompozycyjnie do przebiegu strumienia na dziedzińcu północnym. Zasadniczą różnicą jest jednak odwrócenie proporcji udziału nawierzchni i roślinności. Wiąże się to z odbiorem projektowanych przestrzeni jako ciepłej (dziedziniec południowy) i chłodnej (dziedziniec północny). Równie istotnym i ciekawym elementem jest włączenie w komponowaną przestrzeń kwadratowego patio zlokalizowanego na niższej kondygnacji.

Całość nawierzchni na dziedzińcach utrzymana jest w odcieniach szarości, a podziały w rysunku nawierzchni na dziedzińcach bezpośrednio wynikają z geometrii elewacji budynku i stanową jej kontynuację. Szklane płaszczyzny ścian z futurystycznymi wykuszami natomiast odbijają wodę, roślinność oraz niebo, co stanowi dopełnienie kompozycji dziedzińców i wpływa na zmianę naturalnego oświetlenia a tym samym nastroju wewnątrz dziedzińców o różnych porach dnia.

Projektowana przestrzeń stanowi dobre miejsce do spędzenia przerwy na lunch podczas ładnej pogody, a także daje możliwość całorocznej obserwacji atrakcyjnych widoków z okna biurowca.