Kanał Żerański – wyróżnienie w konkursie

Konkurs na koncepcję Parku Żerańskiego w Warszawie 2019

Organizator: Zarząd Zieleni Warszawy

Rok: 2019

Nagroda: Wyróżnienie w konkursie

Zespół autorski
J, Botwina, S. Botwina, E. Myjak-Sokolowska, Ewa Zaraś, Maciej Kozyra  Współpraca: Dmyro Ryabov, Ivan Konrad, Volodymyr Melymuka


III NAGRODA SARP Centrum Przesiadkowe w Bielsku-Białej

III NAGRODA W KONKURSIE SARP 2021 Koncepcja Centrum Przesiadkowego w Bielsku - Białej

Zespół autorski
Jakub Botwina, Stanisław Botwina


Nagrodę otrzymaliśmy za- za przemyślany i zdyscyplinowany układ funkcjonalny oraz za prawidłowe powiązanie elementów centrum przesiadkowego z układem
komunikacyjnym i właściwe wykorzystanie ich miastotwórczej roli.

Wyniki Konkursu na stronie SARP Bielsko - Biała

 

Galeria Projektu

Centrum Przesiadkowe w Bielsku - Białej

II NAGRODA Park Pole Mokotowskie 2018

II NAGRODA W KONKURSIE SARP 2018

Konkurs na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie

Zespół autorski
Jakub Botwina, Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokolowska, Michał Szaruga, Ewa Zaraś


Nagrodę otrzymaliśmy za czytelną strukturę przestrzenną, podział na strefy funkcjonalne oraz artykulację wnętrz parkowych opartych o klasyczne zasady kształtowania układu parkowego. Zaprojektowany układ wodny tworzy spójną kompozycyjną i przyrodniczą całość. Układ ciągów pieszych i rowerowych cechuje czytelność i prostota rozwiązania. Zastrzeżenia budzą proponowane rozwiązania architektoniczne i detalu parkowego oraz rozwiązanie stref wejściowych do parku.

Pole Mokotowskie

I NAGRODA SARP Plac Fabryczny w Bielsku Białej 2018

I NAGRODA W KONKURSIE SARP 2018

Zespół autorski
Jakub Botwina, Stanisław Botwina


Wyniki Konkursu na Stronie SARP Bielsko - Biała

bielsko.biala.pl

Galeria Projektu

I NAGRODA W KONKURSIE – CENTRUM MŁAWY

I Nagroda w konkursie na zagospodarowanie centrum Mławy (2015)

II nagroda w konkursie na zagospodarowanie Cypla i Portu Czerniakowskiego w Warszawie

II Nagroda w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie Cypla i Portu Czerniakowskiego w Warszawie (2010)

AUTORZY: Jakub Botwina
Zespół autorski: Danuta Barańska, Jakub Botwina, Elżbieta Myjak-Sokołowska, Ewa Szadkowska, Michał Szaruga, Agata Soroka-Brzezińska
Zespół autorski: Stanisław Rutkowski, Magdalena Smoczyńska

Opinia Komisji Konkursowej

Praca proponuje klarowne urbanistycznie rozłożenie programu funkcjonalnego dla obszaru objętego Konkursem. Stosowna do miejsca, lapidarna struktura zabudowy wykorzystuje powierzchnie zieleni jako element kształtowania krajobrazu miejskiego. Zaproponowana koncepcja zabudowy podkreślona została akcentami urbanistycznymi rozlokowanymi w kluczowych dla tego terenu miejscach.

port Czerniakowski
Port Czerniakowski

Wyniki – CZYLI O KONKURSIE NA OBSZAR PORTU I CYPLA CZERNIAKOWSKIEGO W WARSZAWIE