PARK PÓŁNOC w Czechowicach

Park Miejski w Czechowicach

Lokalizacja: Czechowice – Dziedzice

Projektanci: architekt krajobrazu Jakub Botwina, architekt Stanisław Botwina

Inwestor:Urząd Miasta Czechowice – Dziedzice

Powierzchnia: 3,6 ha

Projekt koncepcyjny, budowlany I wykonawczy wykonawczy: 2005 2007

Realizacja: 2009

Koszt realizacji: 1 000 000 euro

Zagospodarowanie terenu

Park o powierzchni 3,6 ha zaprojektowany i zrealizowany został na terenie będącym niegdyś zapleczem dla wybudowanego w latach 80-tych osiedla domów wielorodzinnych w Czechowicach – Dziedzicach. Teren do niedawna zupełnie zaniedbany, został przekształcony w parkową przestrzeń publiczną, która stała się centralnym punktem rekreacji dla mieszkańców okolicznego osiedla.

Centralnym elementem przestrzennym i funkcjonalnym projektowanego parku osiedlowego jest położony w północnej jego części plac – forum osiedlowe z górką widokową, a w okresie zimowym górką saneczkową, Nawierzchnia placu utwardzona z betonu wzbogacona wzorami z kostki kamiennej. Z placu promieniście rozchodzą się alejki spacerowe (pieszo – rowerowe).

W północno-wschodniej części zaprojektowana została strefa sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki oraz uniwersalne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią trawiastą.

W bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży dodatkowo wzdłuż łukowatej alei spacerowej biegnącej od wejścia południowo zachodniego do centrum parku zaprojektowano plenerową siłownię z urządzeniami do ćwiczeń.