OGRÓD JAPOŃSKI

Projekt ogrodu japońskiego w WPKiW w Chorzowie wykonany we współpracy z Katedrą Architektury Krajobrazu SGGW
Zespół autorski:  E. Myjak Sokołowska, J.Botwina, M.Szaruga, M.Kozyra
Powierzchnia: ok 1ha
Koncepcja: 2014
Projekt budowlany: 2016

Rewitalizacja istniejącego ogrodu japońskiego zrealizowanego częściowo wg proj prof. Bartmana w latach 60-tych. Nowy projekt zakłada budowę kaskady wodnej z tarasem widokowym, strumienia, stawów a także uzupełnienia kompozycji roślinnej.

Autorom prezentowanej koncepcji zależało na wykreowaniu miejsca o niepowtarzalnym nastroju, który będzie się kojarzył nie tylko z historycznymi ogrodami japońskimi ale także z współczesnymi nurtami tej sztuki. Ważnym też aspektem dla projektantów było wyjątkowe potraktowanie miejsca lokalizacji ogrodu, jego historii z wszelkimi uwarunkowaniami przyrodniczymi i technicznymi oraz nawiązanie do autorskiej wizji ogrodu prof. E.Bartmana. W projektowanej koncepcji został zachowany historyczny układ funkcjonalno – przestrzenny. Jednakże uwzględniając przyszłe potrzeby, autorzy projektują w drugim etapie rozbudowę ogrodu japońskiego w kierunku południowo – zachodnim. Wiąże się to z proponowaną przyszłą lokalizacją obiektu architektonicznego – pawilonu japońskiego, w którym przewiduje się funkcje jak gastronomiczne m.in. herbaciarnię, wystawiennicze, socjalne (toalety), informacyjne (punkt sprzedaży biletów) oraz inne formy krzewienia kultury japońskiej.

Park Miejski w Czechowicach

PARK PÓŁNOC w Czechowicach

Lokalizacja: Czechowice – Dziedzice

Projektanci: architekt krajobrazu Jakub Botwina, architekt Stanisław Botwina

Inwestor:Urząd Miasta Czechowice – Dziedzice

Powierzchnia: 3,6 ha

Projekt koncepcyjny, budowlany I wykonawczy wykonawczy: 2005 2007

Realizacja: 2009

Koszt realizacji: 1 000 000 euro

Zagospodarowanie terenu

Park o powierzchni 3,6 ha zaprojektowany i zrealizowany został na terenie będącym niegdyś zapleczem dla wybudowanego w latach 80-tych osiedla domów wielorodzinnych w Czechowicach – Dziedzicach. Teren do niedawna zupełnie zaniedbany, został przekształcony w parkową przestrzeń publiczną, która stała się centralnym punktem rekreacji dla mieszkańców okolicznego osiedla.

Centralnym elementem przestrzennym i funkcjonalnym projektowanego parku osiedlowego jest położony w północnej jego części plac – forum osiedlowe z górką widokową, a w okresie zimowym górką saneczkową, Nawierzchnia placu utwardzona z betonu wzbogacona wzorami z kostki kamiennej. Z placu promieniście rozchodzą się alejki spacerowe (pieszo – rowerowe).

W północno-wschodniej części zaprojektowana została strefa sportowa z boiskami do koszykówki, siatkówki oraz uniwersalne boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią trawiastą.

W bezpośrednim sąsiedztwie zaprojektowano plac zabaw dla dzieci i młodzieży dodatkowo wzdłuż łukowatej alei spacerowej biegnącej od wejścia południowo zachodniego do centrum parku zaprojektowano plenerową siłownię z urządzeniami do ćwiczeń.

Projekt ogrodu przy Ośrodku Sportowym Eko-Turystyka w Warszawie

[huge_it_portfolio id=”24″]

Projekt ogrodu przy Ośrodku Sportowym Eko-Turystyka w Warszawie

Lokalizacja: Ul. Bernardyńska, Warszawa
Projektanci: ACANTHUS Studio Architektury Krajobrazu

arch.kraj Jakub Botwina, arch. Jakub Bazelak, arch. kraj. Katarzyna Bazelak (współpraca z pracownią Dom Architektury)

Inwestor: Eko-Turystyka sp. z o.o.
Projekt: 2002-2003
 Opis projektu: 

Zadaniem postawionym zespołowi projektowemu był „Projekt ogrodu przy ośrodku sportowym Eko-Turystyka sp. z o.o. ” nad brzegiem Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie w  Warszawie. Wszelki rozwiązania koncepcyjne bezpośrednio uzgadniane były z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Jako główne założenie przyjęto zachowanie naturalnego zbiorowiska nad brzegiem zbiornika wodnego. Ogród znajdujący się na północ od jeziorka zaprojektowano, jako nowoczesną przestrzeń trawiastą z żywopłotami i regularnymi żwirowymi pasami, nawiązującymi do budynku ośrodka.  Dopełnienie kompozycji Stanowi drewniany pomost z tarasem widokowym nad brzegiem jeziora.

OGRODY NA DACHU – Harmony Office Centre

OGRODY NA DACHU – Harmony Office Centre

Inwestor:HOC Sp. z o. o.
Projekt:2001-2003
Realizacja:2006-2007
Autorzy:architektura: Grupa 5 Architekci
architektura krajobrazu (koncepcja, projekt budowlany) J. Botwina, J.Olizar, M. Suchocka

Projektowane dziedzińce znajdują się w Budynku Harmony office Centre zlokalizowanym we wschodniej części prestiżowego osiedla Eko-Park sąsiadującego z warszawskim parkiem Pole Mokotowskie. Autorem biurowca jest warszawska pracownia Grupa 5 Architekci. Projekt architektoniczny zakładał rozbicie dużej bryły budynku na trzy mniejsze części zorientowane równolegle w kierunku wschód-zachód. Takie rozwiązanie pozwoliło na stworzenie wspólnego dużego holu na parterze i dwóch tarasów z układami wodnymi i roślinnością na pierwszej kondygnacji, pomiędzy prostopadłościennymi bryłami budynku.

Dziedziniec I

Nadrzędna idea przeciwstawności obowiązująca w architekturze budynku ma także odzwierciedlenie w projekcie samych dziedzińców. Dziedziniec północny przecina „rzeka” – nawiązujący formą do otaczającej architektury a symbolizujący naturalny ciek wodny. Zaprojektowano tu punktowo jednorodne gatunkowo drzewa charakteryzujące się ażurowymi i świetlistymi koronami oraz ciekawą architekturą pokroju w stanie bezlistnym. Dodatkowo na niewielkich powierzchniach wprowadzono roślinność okrywową. Całość ma ascetyczny charakter przywodząc na myśl tradycję ogrodów dalekiego wschodu.

Dziedziniec II

Drugi z dziedzińców – południowy, stanowi natomiast „wyspę” gdzie nawierzchnia oraz roślinność skoncentrowana została w centrum i otoczona wokół kanałem wodnym. Układ dróg i placu nawiązuje kompozycyjnie do przebiegu strumienia na dziedzińcu północnym. Zasadniczą różnicą jest jednak odwrócenie proporcji udziału nawierzchni i roślinności. Wiąże się to z odbiorem projektowanych przestrzeni jako ciepłej (dziedziniec południowy) i chłodnej (dziedziniec północny). Równie istotnym i ciekawym elementem jest włączenie w komponowaną przestrzeń kwadratowego patio zlokalizowanego na niższej kondygnacji.

Całość nawierzchni na dziedzińcach utrzymana jest w odcieniach szarości, a podziały w rysunku nawierzchni na dziedzińcach bezpośrednio wynikają z geometrii elewacji budynku i stanową jej kontynuację. Szklane płaszczyzny ścian z futurystycznymi wykuszami natomiast odbijają wodę, roślinność oraz niebo, co stanowi dopełnienie kompozycji dziedzińców i wpływa na zmianę naturalnego oświetlenia a tym samym nastroju wewnątrz dziedzińców o różnych porach dnia.

Projektowana przestrzeń stanowi dobre miejsce do spędzenia przerwy na lunch podczas ładnej pogody, a także daje możliwość całorocznej obserwacji atrakcyjnych widoków z okna biurowca.

Metro Group PATIO

 

OGRÓD NA DACHU BUDYNKU BIUROWEGO METRO GROUP

Lokalizacja: Warszawa Al. Krakowska
Projektanci: arch kraj. Jakub Botwina, arch. Danuta Barańska
Inwestor: Metro Group
Powierzchnia: 800 m2
Projekt koncepcyjny: 2003
budowlany I wykonawczy wykonawczy: 2004
(współpraca ,DWZ Architekci, PLENERIA S.C)
Realizacja: 2004

Budynek Biurowy Metro Group znajduje się w kompleksie biurowo-usługowym Okęcie.
Dziedziniec znajdujący się na stropie drugiej kondygnacji biurowca i zaprojektowany został jako przestrzeń reprezentacyjna połączona z holem głównym, miejsce odpoczynku pracowników i gości. Jego układ przestrzenny ściśle powiązany jest z podziałem elewacji i oparty został o kwadratowe placyki połączone ścieżkami z placem głównym. W celu zdynamizowania kompozycji, place ustawiono skośnie do osi głównej dziedzińca. Nawierzchnie zaprojektowano jako kombinację różnych materiałów – kostki granitowej i betonowych płyt – całość utrzymana w tonacji szarości.

Roślinność na dziedzińcu zaprojektowano w układzie piętrowym dzięki zastosowaniu prefabrykowanych, wielopoziomowych donic z betonu architektonicznego. Najniższą warstwę stanowią jednogatunkowe powierzchnie krzewinek (Vinca Minor) i traw (Festuca, Miscantus). Warstwa wyższa to niewielkie drzewa o kulistych koronach i drobnym ulistnieniu (Robinia pseudoaccacia ’Umbraculifera’) posadzone w dużych donicach. Takie rozwiązanie pozwoliło na zachowanie poziomu nawierzchni pieszych wewnątrz budynku oraz na dziedzińcu. Na północnej elewacji natomiast stalowa konstrukcja linowa stanowi podporę dla roślin pnących (Aristolochia) – najwyższe piętro roślinne.
Wyposażenie dziedzińca dodatkowo stanowią proste aluminiowe ławki oraz oświetlenie w postaci aluminiowych słupków i opraw montowanych w betonowych murkach.

 

Projekt parku miejskiego w Raszynie

Projekt parku miejskiego w Raszynie

Powierzchnia: 1,2ha

Projekt: 2004

Realizacja: 2005

Koszt inwestycji (planowany) : bd

Inwestor: Urząd gm. Raszyn

Zespół autorski: D. Barańska, J. Botwina

projekt wykonany we współpracy  z DWZ architekci sp. z o.o.

Nowoczesny ogród w Warszawie

Projekt nowoczesnego ogrodu  przy domu jednorodzinnym

Siekierki, Warszawa

powierzchnia 300 m2

Koncepcja i projekt 2010