OFERTA – PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

  • projekty (koncepcja, projekt budowlany oraz projekty wykonawcze) parków, osiedli mieszkaniowych, obiektów biurowych i przemysłowych,
  • rewaloryzacje parkowych założeń historycznych,
  • projekty aranżacji wnętrz, ogrody zimowe, tarasy
  • zielone dachy – projektowanie i opiniowanie proponowanych rozwiązań,
  • projektowanie systemów automatycznego nawadniania
  • prowadzenie nadzorów autorskich,
  • inwentaryzacje dendrologiczne roślinności, a także opracowania waloryzacji oraz gospodarki zielenią na terenie inwestycji
  • pomoc w załatwieniu wszelkich procedur administracyjnych oraz wykonanie analiz i projektów branżowych