I nagroda w konkursie Koncepcja zagospodarowania Bulwarów nad rzeką Supraśl w Wasilkowie

I Nagroda w Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej bulwaru nad rzeką Supraśl, położonego pomiędzy ujściem rzeki Czarnej w Wasilkowie a mostem w miejscowości Nowodworce

www.a-ronet.pl